Jul 7, 2016

- Kích đúp vào biểu tượng My Network Places trên Desktop. Nhấn vào mục View workgroup computers. - Kích đúp vào tên máy có chia sẻ tài nguyên. Phương thức truy cập này sử dụng trong trường hợp bạn không nhớ rõ tên máy truy cập, hoặc tên tài nguyên cần truy cập. 2.2 Truy cập từ cửa sổ Run - Nhập \\ [\Thư mục được chia sẻ] vào cửa sổ Run, nhấn Enter. Nếu không nhớ tên thư mục bạn chỉ cần nhập tên máy. Ví dụ \\SMS để truy cập tất cả các thư mục đã được chia sẻ trên máy SMS. - Cách truy cập này sử dụng khi bạn biết chính xác tên máy chia sẻ tài nguyên trên mạng LAN. Cách này cũng được sử dụng để truy cập các thư mục chia sẻ ẩn. Ví dụ để truy cập vào thư mục Soft đã chia sẻ trên máy CHM_MASTER bạn gõ \\CHM_MASTER\Soft$. Tham khảo mục lục về ký hiệu ,[] 3. Quản lý các thư mục được chia sẻ Trên mỗi máy tính thường có hằng trăm thư mục, đôi lúc bạn không thể biết đang chia sẻ bao nhiêu thư mục vì chúng nằm rãi rác ở các phân vùng ổ đĩa khác nhau, để bảo đảm an toàn dữ liệu trên máy bạn, tránh chia sẻ nhầm các tài liệu cá nhân quan trọng bạn cần phải quản lý và kiểm soát các thư mục đang được chia sẻ. - Kích phải My Computer trên Desktop, chọn Manage. Trong cửa sổ Computer Management, kích chọn System Tools Shared Folders - Shares trong ô cửa sổ bên trái, những thư mục đang được chia sẻ trên máy bạn sẽ hiện thị trong ô cửa sổ bên phải. - Để ngừng chia sẻ, kích phải trên tên thư mục trong ô cửa sổ bên phải, chọn Stop Sharing Designed by Trần Quang Hải Email: qhaivn@gmail.com
Cảm nhận về bài viết

1 comment :