Jun 12, 2014


Hướng dẫn cài đặt:

1.Kiểm tra rằng card mạng và đường truyền internet vẫn làm việc ổn định
2.Chay file setup.exe (tùy từng máy nhưng thường thường phải có mạng mới chạy đc file setup)
3.Khi quá trình setup hoàn thành, ngắt mạng internet, cop 2 file trong foder crack vào C:\Program Files\Optiwave Software\OptiSystem 7\bin.
4.Quá trình hoàn tất, kết nối lại mạng để hoàn tất.
Lưu ý nữa là các bạn nên ngắt mọi phần mềm diệt virus trước khi cài đặt, sau khi hoàn tất có thể kết nối lại các phần mềm này
Hiện nay đã có rất nhiều những phần mềm được sử dụng để mô phỏng hệ thống mạng quang, vô tuyến trong thực tế. Nếu đi sâu tìm hiểu những vấn đề này cũng có thể giúp các bạn phần nào đó về hướng đi của đồ án sau này.


Link: http://www.mediafire.com/?f5teaa8c1b1tc1x
Cảm nhận về bài viết

0 comments :

Post a Comment