Jun 10, 2014

Luxicon  là phần mềm thiết kế chiếu sáng trong nhà và ngoài trời của hãng Cooper Industries, thuộc nhóm Cooper Lighting (Mỹ).
Một trong những ưu điểm của phần mềm là đưa ra nhiều phương pháp lựa chọn bộ đèn, không chỉ các bộ đèn của hãng Cooper mà có thể nhập các bộ đèn của các hãng khác. Luxicon còn đưa ra các thông số kỹ thuật ánh sáng, giúp ta thực hiện nhanh chóng các quá trình tính toán hoặc cho phép ta sửa đổi các thông số đó. Cho phép ta nhập và xuất các file bản vẽ *.DXF hoặc *.DWG. Tính toán chiếu sáng trong những không gian đặc biệt (trần nghiêng, tường nghiêng, có đồ vật, vật dụng trong phòng) trong điều kiện có và không có ánh sáng tự nhiên.
Một ưu điểm khác là Luxicon còn đưa ra một chương trình Wizard rất dễ dàng sử dụng để tính toán chiếu sáng các đối tượng như: mặt tiền nhà (Facade), bảng hiệu (Sign), đường phố (Roadway), chiếu sáng sự cố (Emergency Lighting) và chiếu sáng trong nhà (Interior Layouts). Luxicon còn cho phép ta lập các bảng báo cáo, tổng kết các kết quả dưới dạng số, đồ thị, hình vẽ…và còn có thể chuyển các kết quả sang các phần mềm khác.
Link tải phần mềmhttp://www.mediafire.com/?sharekey=c...328c9cace34742
(Sau khi tải về các bạn nối file lại bằng phần mềm FFSJ)

                                                                                                 -- ptt --
Cảm nhận về bài viết

0 comments :

Post a Comment