Aug 25, 2014


TỔNG HỢP BỘ TÀI LIỆU KHOA ĐIỆN
(Tổng hợp tài liệu cơ sỏ và chuyên nghành)
http://www.mediafire.com/?fv007unnx11jkBổ xung thêm một số tài liệu:
1. Lý thuyết trường điện từ: 
http://www.mediafire.com/?c8m2j7l6xxa8524
http://www.mediafire.com/?mmixfr30ovt40iu
http://www.mediafire.com/?fhjs5nz0kq88ob7
http://www.mediafire.com/?u16gia95czjw17z
http://www.mediafire.com/?1gxuyyxdekl6nps#2
http://www.mediafire.com/?52gra8j4fjngczg
http://www.mediafire.com/?ahcxm4gpc3rpagg
http://www.mediafire.com/?js1y7tre3ud8v3k
http://www.mediafire.com/?w7i35386sxsr34r
http://www.mediafire.com/?c79ut0lc8nzn206
http://www.mediafire.com/?s3ge96uxzuncoeo
http://www.mediafire.com/?ufdr435rmcfvx52
Tổng hợp đề thi: 
http://www.mediafire.com/?3pqqo24xosdlo90
http://www.mediafire.com/?rh260xgcwh9c8r2
http://www.mediafire.com/?zgsesumgo7ddd29
http://www.mediafire.com/?7ph2fz2vpu0xjre
http://www.mediafire.com/?6c29lrmxpmej4th
http://www.mediafire.com/?lv078brygggp3p0
http://www.mediafire.com/?40k0y4a5ca42var

Báo cáo thí nghiệm lý thuyết trường: 
http://www.mediafire.com/?z8irt393dg45v5e

Tham khảo:
Visualising magnetic fields 
http://www.mediafire.com/?w9h7t0850la1u9y
Engineering Electromagnetics 6th Edition (Hayt Buck) 
http://www.mediafire.com/?1i7wwg8y50bwnr5
Automotive electromagnetic compatibility (Terence Rybak & Mark Steffka) 
http://www.mediafire.com/?34tva17dx5s8352

2. Kỹ thuật điện tử số:
Slide của thầy Nguyễn Quốc Cường:
http://www.mediafire.com/?kd05tjwoayxiea9 
http://www.mediafire.com/?xn8kki5hx9db5oi
http://www.mediafire.com/?y9361ahryqpfr15
http://www.mediafire.com/?5ojtsbiw9w7b466
http://www.mediafire.com/?aovbbqw2likswr3
http://www.mediafire.com/?aovbbqw2likswr3
http://www.mediafire.com/?kdu09c8kut6b1hc

Bài tập điện tử số: 
http://www.mediafire.com/?4zwb32n78dr2aqj
http://www.mediafire.com/?ayd00e442fag9e6
http://www.mediafire.com/?9wkof6q12dsy1u9
http://www.mediafire.com/?7k81x6bnhsptmf9
http://www.mediafire.com/?c3wt894plqo21qy
http://www.mediafire.com/?66xwy8xkscv57z4

3. Điện tử tương tự:
http://www.mediafire.com/?vwbe76t7xmh5bag
http://www.mediafire.com/?ak1wn0z9zv1a735
http://www.mediafire.com/?3laca8264khn767
http://www.mediafire.com/?v7te82ldj8j0avd
http://www.mediafire.com/?0y35791hfm07a11
http://www.mediafire.com/?v6hpryszwiwppka
http://www.mediafire.com/?e13im0mi5dlr8k8
http://www.mediafire.com/?b9r7g8jcq588i1k
http://www.mediafire.com/?mloupmqkth3hyyo
Slide điện tử tương tự của HV CN Bưu chính viễn thông:
http://www.mediafire.com/?0db56ou5vv0i964
http://www.mediafire.com/?t68hjbr5aake7mu
http://www.mediafire.com/?0f6t6cx22tln6fi
http://www.mediafire.com/?43os7cv3ca086m2
http://www.mediafire.com/?q9tz1ibw3b86q2s
http://www.mediafire.com/?aashsp8xidu8gao
http://www.mediafire.com/?6fetobxmrgz6og4

Tham khảo:
Analog_Circuits_-_World_Class_Designs:
http://www.mediafire.com/download.php?z69wabnqagfq6h1
Microelectronic Circuits 5th (Sedra & Smith) –bản này nhìn rõ hơn bản 6th, load cả 3 files về rồi giải nén chung:
http://www.mediafire.com/?70ki94uts3ew0ru
http://www.mediafire.com/?6oxjoiu3o1foj4b
http://www.mediafire.com/?xj2asy7648ji4ds

Bài tập: 
http://www.mediafire.com/?dsn093mp880q1bm

4. Lý thuyết mạch:
http://www.mediafire.com/?ew0ede0vm9hm75b
http://www.mediafire.com/?96dtm11tw5yja2a
http://www.mediafire.com/?2xs0e2ulx5i69m1
http://www.mediafire.com/?28dgg4346y486mg
http://www.mediafire.com/?oaahsuvvg6tm6o4
http://www.mediafire.com/?6ztuyt4g53n33d7
http://www.mediafire.com/?2av36wiv67bl1ar
http://www.mediafire.com/?qqbwvj6j4tk5tgb
http://www.mediafire.com/?e27l2g6riqykwvs
http://www.mediafire.com/?kk0k9ney6db38te
http://www.mediafire.com/?j7qbfb3ex1d7f2h
http://www.mediafire.com/?zetuxxqshokorfd

Slide bài giảng của thầy Trần Hoài Linh-3i:
http://www.mediafire.com/?1kfwokn85gu51ed

Tổng hợp đề thi:
http://www.mediafire.com/?wlukbw95yvd9uqg

5. Lý thuyết điều khiển tự động:
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?buo58sx9kd14w68
http://www.mediafire.com/?3jnc3mdcbsmj0m5
http://www.mediafire.com/?o5xtei37g4od3b8
http://www.mediafire.com/?jbanenhr3zqjdto
http://www.mediafire.com/?zy4boknarkygn3n
http://www.mediafire.com/?5dmjg0d5212n7a9
http://www.mediafire.com/?hvu97aoy2eauwy8
Đề thi: 
http://www.mediafire.com/?m0c5o1c389ki2lc
Lệnh matlab trong đktđ:
http://www.mediafire.com/?ve5150ru5sb1wx6
Tham khảo :
A Mathematical Introduction to Control Theory (S. Engelberg):
http://www.mediafire.com/?fagqk5qg4c0dt32
Advanced_Control_Engineering:
http://www.mediafire.com/?8a55b4tbn0afrhy
Adaptive Fuzzy Robust Tracking Controller Design:
http://www.mediafire.com/?lxyg163iy8bpq6x
Adaptive_Control (Karl_Astrom): 
http://www.mediafire.com/?kn27hjo77rxvcyx
Prentice_Hall_-_Modern_Control_Engineering_3rd (Ogata):
http://www.mediafire.com/?avdv24viqh40t0f
The PID Control Algorithm 2nd (John A. Shaw): 
http://www.mediafire.com/download.php?ufhu8867o4b7u1b
Modern Control Theory (17 chaps):
http://www.mediafire.com/?8c8ybq936n066l5
http://www.mediafire.com/?31r0kq4oimbl7rz
http://www.mediafire.com/?6d4i7kzt7v3zbar
http://www.mediafire.com/?p0bws67tg2gwkyh
http://www.mediafire.com/?hk5laklbkdgcc7g
http://www.mediafire.com/?vzfrz6891hlt3tk
http://www.mediafire.com/?4o9nv0mra025phf
http://www.mediafire.com/?2fena7ccds822cg
http://www.mediafire.com/?a7b72iau3c3a3z3
http://www.mediafire.com/?xzoccjo44ardul4
http://www.mediafire.com/?phnwp7xcsn2jh27
http://www.mediafire.com/?8uvjajx1g8xp3mg
http://www.mediafire.com/?rzq1u8ma66ya0tr
http://www.mediafire.com/?8w4zko5kk5medrq
http://www.mediafire.com/?4yjcqbx674ydgl3
http://www.mediafire.com/?js4pqfa7nrxe9fj
http://www.mediafire.com/?riex7iusi9g8wv3
Bonus: 
http://www.mediafire.com/?24abx31vb9by41p (back matter)
http://www.mediafire.com/?ekf8462ccn7g49u (front matter)
http://www.mediafire.com/?hoxu9k3xo2c7cl4 (feed back)

6. Kỹ thuật vi xử lý:
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?9e7yj3mdi93dlsc
http://www.mediafire.com/?s4w943u5q9xqpln
http://www.mediafire.com/?nf2nz02s61n2wdh
http://www.mediafire.com/?qik9gs93wqw37cn
http://www.mediafire.com/?4euy5n28801h7hr
http://www.mediafire.com/?96mywwn2y1xmcqa
http://www.mediafire.com/?het5x1sxihcymga
http://www.mediafire.com/?hyzzchlv44qsiu2

7. Cung cấp điện:
Bài giảng:
http://www.mediafire.com/?7vycnegl4jbfyfq
http://www.mediafire.com/?et8ewvojzqqob8y
http://www.mediafire.com/?1mmbstjszmsppco
http://www.mediafire.com/?lwbccl20fv0pd8y
http://www.mediafire.com/?rm30q6qzk80987u
http://www.mediafire.com/?ke9grzh0j7n7r3g
http://www.mediafire.com/?744faulqh74ippn
http://www.mediafire.com/?50aw76m8kr8cy8b
http://www.mediafire.com/?1qsnvuwioa2r6tj
http://www.mediafire.com/?i1wizhur9bk8nyc
http://www.mediafire.com/?4xd3590d5h57qw5

8. Máy điện 1-2: 
Giáo trình máy điện: 
http://www.mediafire.com/?yj99rb58drq7t87
http://www.mediafire.com/?whk3wby7r4hri7b

Thiết kế máy điện:
http://www.mediafire.com/?6fz4ekwx6a4xeh4 
Máy điện 1
http://www.mediafire.com/?i5l1os8589ue93v 
Máy điện 2
http://www.mediafire.com/?zmd7ji7v2q433a3 

Câu hỏi ôn tập máy điện 
http://www.mediafire.com/?221gycpobu95ypw Tổng hợp một số tài liệu hay về CNTT,mình sưu tầm được trên mạng chia sẻ để mọi người cùng tham khảo.

Link tải :
Tại đây

Jun 27, 2014

Tài liệu gồm có:Download: Tại đây
Tài liệu gồm có:
Download: Tại đây
Tài liệu gồm có:


Download: Tại đây

Jun 26, 2014

Tài Liệu Gồm Có:

Download: Tại đây


Jun 25, 2014

Tài Liệu Gồm Có:


Và ------>


Download: Tại đây


Nếu chỉ cần 1 số file,các bạn liên hệ với mình qua gmail,hoặc đăng nhận xét dưới bài viết ,mình sẽ gửi link lại cho các bạn. Gmail: phamtrongthuan.tbd@gmail.com

Tài liệu gồm có:

1.Slide-Bài Giảng
Download: Tại đây

2.Bài tập+Đề Thi (Có lời giải)
Download: Tại đây

3.Tặng kèm các bạn
+Nhạc Baroque: Tại đây
+Kinh Nghiệm Học Tập Và Thi:  Tại đây
+Một Số Hình Ảnh Về ĐHBK:  Tại đây
+Phần mềm hỗ trợ đọc file pdf:  Tại đây


 ___Chúc Các Bạn Thành Công!__