Jun 13, 2014

Mô tả
MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. Matlab cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.
matlab 2013
Chức năng chính:
- Đây là công cụ tính toán sử dụng ngôn ngữ cao cấp cho máy tính
- Phát triển trên môi trường quản lý mã, tập tin, và dữ liệu
- Với nhiều công cụ tính toán, thiết kế, sử lý dữ liệu đa nhiệm
- Chức năng toán học số, đại số tuyến tính, thống kê, phân tích, thuật toán lọc, tối ưu hóa, hội tụ số...
- Chức năng dữ liệu hình họa 2D và đồ họa 3D
- Với những công cụ xây dựng giao diện đồ họa tùy chỉnh
- Chức năng cho viêc tích hợp các thuật toán trên MATLAB với các ứng dụng bên ngoài và các ngôn ngữ lập trình như C, C++, Fortran, Java,Excel...

Yêu cầu hệ thống:
- Windows Server 2003, Windows XP, Vista, Win 7 (hỗ trợ Mac, Linux )
- Bộ nhớ Ram: 1024MB
- Ổ cứng: 4GB
*)DOWNLOAD
+MatLab 2010 (R2010a) (x86/64) + CRACK
http://www.fshare.vn/file/TRPQQ41MVT
+MatLab 2012 (R2012b) (x86/64) + CRACK
http://www.fshare.vn/file/T3MCZ3B5XT
+MatLab 2013 (R2013a) (x86/64) + CRACK
http://www.fshare.vn/file/TXWMGG250T

*)Hướng dẫn cài đặt phần mềm:
+ Matlab R2010
1) Cài đặt như bình thường, chọn "install manually without using the internet" ngắt kết nối internet
2) nhập "file installation key"
01222-63588-39801-24683-48578
3) Chọn Install không sử dụng internet
4) Chỉ đường dẫn tới file "Matlab711LicenseServer.dat"
+MATLAB 2013:
Để cài đặt theo các bước sau: 
1) Chạy "setup.exe" (hoặc "bin \ win32 \ setup.exe" để cài đặt 
32-bit Matlab dưới Windows 64-bit) 
2) Chọn "install manually without using the internet
3) Thiết lập  "file installation key
25716-63335-16746-06072 
4) Thiết lập Matlab với các thành phần cần thiết 
5) Khi được yêu cầu kích hoạt sản phẩm chọn "Activate manually without internet
6) Chọn "X:\serial\license.lic" khi được hỏi cho file bản quyền 
(trong đó "X" là ký tự ổ đĩa máy tính của bạn)

Chúc các bạn thành công!!!

Cảm nhận về bài viết

0 comments :

Post a Comment